magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Pályázati hirdetmény - Belső ellenőr - Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

2018.08.06. 10:34
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


Pályázati hirdetmény 590/2017
   
Munkáltató : Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény igazgatója
 
                                                                                                                           
   
Betöltendő munkakör: Belső ellenőr
 
 
   
Az álláshely betöltésének helye, várható időpontja és időtartama:
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni út 65.
           2018.09.17.-től határozatlan időre
 
   
A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása:
Ellenőrzések végrehajtása és tanácsadási tevékenység a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai alapján. Ellenőrzési nyilvántartások vezetése. Közreműködés az éves ellenőrzési terv és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállításában. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlatokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a költségvetési szerv vezetője számára. Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése vagy csökkentése érdekében, nyomon követi a megtett intézkedéseket.
 
   
A pályázat elnyerésének feltételei:
A 28/2011.(VIII.3.) NGM rendeletben felsoroltak. Felhasználó szintű MS Office,
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a,(2d)(2e)(5) bekezdésben meghatározott feltételek, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.70.§.(4) bekezdésében meghatározott engedély, vagy szándéknyilatkozat az engedély megszerzéséről.
 
   
A pályázat kötelező mellékletei (benyújtandó iratok, igazolások):
Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok fénymásolata, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.70.§.(4) bekezdésében meghatározott engedély másolata, vagy szándéknyilatkozat az engedély megszerzéséről, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 
   
A pályázat benyújtásának módja, feltételei, határideje:
Írásban, vagy elektronikus formában az intézmény címére
A pályázat benyújtásának címe:
9200.Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. Pályázati azonosító:590/2017.
E-mail cím: info@szocmkt.hu
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.augusztus 31.
 
   
Elbírálás határideje: 2018.szeptember 07.  
Részletes tájékoztató a www.közigállás.gov.hu honlapon található  
Közzététel időpontja:  2018.augusztus 10.– 2018.augusztus 31.  
 
Mosonmagyaróvár, 2018.augusztus 03.
 
Csiba Erzsébet
KESZI igazgató