magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Általános iskolák első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja

2018.03.05. 08:21
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

MOSONMAGYARÓVÁRI JÁRÁSI HIVATALA


KÖZLEMÉNY

az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról a 2018/2019. tanévre

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatala a nevelési-oktatásiintézményék működéséröl és a köznevelési intézmények használatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendetek (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2018. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját – az illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé:

2018. április 12. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8:00 – 19:00 óra között.

A szülő a 2018. évben tankötelese váló gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító  döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a – megyeszékhely szerinti járási hivatal által meghatározott és közzétett – felvételi körzetében lakik.
A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt, amit az EMMI rendelet 83. § (1) és (4) bekezdése szerint köteles írásban —a tanuló felvételének megtagadása esetén határozati formában — közölni a szülővel.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő — Nkt. 37. § (2) bekezdése szerint — a döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.


Mosonmagyaróvár, 2018. február 26.


Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
járási hivatalvezető