magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Álláshirdetés- Védőnő

2017.05.10. 15:16
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza

Álláshirdetés- Védőnő

Dunasziget Község Önkormányzata

                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Dunasziget Község Önkormányzata
által működtetett Védőnői Szolgálat

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye,9226 Dunasziget, Dózsa György út 1..

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Dunasziget Község területi védőnői, továbbá a KOSZISZ Dunaszigeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde védőnői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet 2.§ szerint Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevél,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         4 hónapos próbaidő vállalása,
•         Egészségügyi, - és pszichológiai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Védőnői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.
•         Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata.
•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat.
•         Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.
•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó beleegyezik-e a pályázata nyilvános képviselő - testületi ülésen történő megtárgyalásába.
•         Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cseh Benjamin polgármester nyújt, a 06/70/6026320-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Dunasziget Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9226 Dunasziget, Sérfenyő út 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A tartalmi és formai követelményeknek megfelelően pályázatot benyújtók közül Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete választja ki a nyertes pályázót. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.dunasziget.hu   2017. május 10.

Közigállás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunasziget.hu

Honlapon és a polgármestertől szerezhet.

Cseh Benjamin s. k. polgármester