magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Új utcanevek és házszámok községünkben

2016.07.25. 08:00
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza
Új utcanevek és házszámok községünkben


KÖZLEMÉNY


A lakosság jobb tájékoztatása érdekében Dunaszigeti Önkormányzat 2014-ben pályázaton pénzt nyert új utca névtáblák beszerzésére és megkezdte annak megvalósítását.

Időközben 2014. július 25-én kihirdetett 2/2014.(VII.24.) IM rendelet a helyi önkormányzati választásokig megtiltotta az utcanevek és házszámok megváltoztatását, ezért az ezzel kapcsolatos munkálatokat fel kellett függeszteni.

Önkormányzatunk a választást követően befejezi az új utcanevek (utcatáblák) és házszámok cseréjét.

Kérjük az érintettek szíves megértését.


Dunasziget, 2014. július 28.

Tisztelettel: Cseh Benjamin
polgármester


__________________________________________________________________________

Új utcanevek és házszámok községünkben
 
I.
 
A községrendezés keretében indokolt rendezni Dunasziget Község esetenként követhetetlen, rendszertelen utcaneveit és házszámozását. Az áttekinthető utcahálózat és házszámozás kialakítása érdekében egységesen meg kell határozni a közterület, az utcanév és a házszám fogalmát.
 
Gondoljunk csak arra, hogy egy ember szívinfarktusa esetén minden percnek jelentősége lehet a mentő kiérkezésekor!
 
A helyszíni tájékozódás alapvető szabálya, hogy a településen több azonos elnevezésű közterület ne legyen, a házszámozás páratlan és páros oldalakon emelkedő számsorú, jól feltüntetett és könnyen követhető legyen.
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 2. § 13. pontja alapján közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
 
Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, stb. jellegű közterület 
neve, mely  előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll. Az utcanév  a  közterületek  megjelölésére,  földrajzi  azonosítására,  a  tájékozódás  biztosítására 
szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.
 
A hivatkozott törvény alapján Önkormányzatunk megalkotta a  közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 11/2013. (VII.10.)  rendeletét, melynek  célja,  hogy  egységesen  szabályozza  Dunasziget  közigazgatási  területén  az út, az utca, a tér, a köz, stb. jellegű közterület elnevezését, az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a község működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek biztosítása  érdekében.
 
A hivatkozott rendelet előírásai alapján több azonos nevű közterület nevének megváltoztatásáról kellett gondoskodnia az önkormányzatnak.
 
A hatékonyan tájékoztató utca-névtáblák és házszámok javítják a községben lakók és ide látogatók életminőségét és komfortérzetét.
 
II.
 
A Polgármester Úr javaslatainak kidolgozása során figyelembe vette a lakosság véleményét, a közterületre jellemző tulajdonságokat és a hagyományos elnevezéseket.
 
A fenti törvényi előírások végrehajtása érdekében a Képviselő-testület 50/2014.(V.22.) számú határozatával több dunaszigeti közterület új elnevezéséről döntött. 
 
A képviselő-testületi határozat alapján Sérfenyőszigeten a Sérfenyő utca a Szitás háztól a Maywaldig tart, a Csákány parti közterület, beleértve a gátőrházat és a Schiessler házat, Hársfa utca, a Tulipán vendéglőtől a Sérfenyői Majorig tartó közterület Híd utca, míg a Sérfenyői Temető előtti közterület Harangláb utca nevet kap.
 
Az Április 4. utca Fenéki híd felé menő közterülete Kert utca, a középső közterülete Szél utca, míg a Gazfűi Duna partjával párhuzamos zsákutca Vízpart utca elnevezésű lesz. A Felszabadulás utca Park utca nevet kap.
 
Cikolaszigeten az István utca visszakapja eredeti nevét: Szent István út.
A Fő utcára merőleges névtelen közterület Erdősor nevet kap.
 
Doborgazszigeten a Zátonyi Csárda, a mellette lévő lakóház, a Kühne üdülő, a Strand étterem és a Kardos ház előtti közterület neve Zátonyi tér lesz. Az állami úthoz tartozó közterület, majd a jobbra a kiskocsma előtti és Búrok felé vezető közterület Doborgaz utca néven marad, míg a Doborgaz utca töltés felé fennmaradó közterülete Töltés utca nevet kap.
 
III.
 
Önkormányzatunk pályázati támogatásból megbízta Tóth László helyi vállalkozót az új utca-névtáblák elkészítésével.
 
Az új házszámtáblák kihelyezése kötelező minden lakóház és üdülőház tulajdonosa számára, ezért az egységes megjelenésük érdekében Önkormányzatunk anyagilag támogatja a házszámtáblák beszerzését.
 
A hivatal június 15-ig elvégzi az új utcák rendelet szerinti házszámozását, mely alapján az okmányiroda ingyenesen kiállítja az új okmányokat. Hivatalunk segítséget nyújt a lakosságnak az okmányok cseréjében, listát ad ki a régi utcaneveknek és házszámoknak megfelelő új utcanevekről és házszámokról és az új adatátvezetés érdekében tájékoztatja mindazokat a további hivatalokat és közszolgáltatókat, ahol a lakosság lakcímadatait használják.
 
Csatoltan mellékeljük az új utcanevekről és új házszámokról szóló tájékoztatót, mely tulajdonosonként, helyrajzi szám, régi házszám feltüntetésével együtt, tartalmazza az új házszámokat.
 
Azon tulajdonosoknak, akinek nem szerepel az utcája és neve a csatolt kimutatásban, változatlan marad az utcaneve és házszáma. A változatlan nevű és házszámú utcák a község belterületén: a Cikola utca, a Duna utca, a Dózsa utca és a Nagysziget utca,
 
Az új utcanevekről, az új házszámokról, az önkormányzati hivatal ezzel kapcsolatosan biztosított szolgáltatásairól és a lakossági feladatokról, névre szóló tájékoztatást (mely egyben igazolás is) küldünk
 
 
Dr. Papp László aljegyző.