Pályázati hirdetmény - Szociális munkatárs - Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
2018.11.20. 12:55


Pályázati hirdetmény 712/2018
Munkáltató : Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény igazgatója
                                                                                                                         
Betöltendő munkakör: Szociális munkatárs
Az álláshely betöltésének helye, várható időpontja és időtartama:
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 20.
           2019.01.02.-től határozatlan időre
A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása:
Ellátottak mentálhigiénés ellátásának szervezése, egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka.
A pályázat elnyerésének feltételei:
Az 1/2000 SzCsM. rendelet 3.számú mellékletében foglaltak.
Felhasználó szintű MS Office,
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a, pontja, (2d)(2e)(5) bekezdésben meghatározott feltételek .
A pályázat kötelező mellékletei (benyújtandó iratok, igazolások):
Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok fénymásolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának módja, feltételei, határideje:
Írásban, vagy elektronikus formában az intézmény címére
A pályázat benyújtásának címe:
9200.Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. Pályázati azonosító:712/2017.
E-mail cím: info@szocmkt.hu
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.december 14.
Elbírálás határideje: 2018.december 21.
Részletes tájékoztató a www.közigállás.gov.hu honlapon található
Közzététel időpontja:  2018.november 26.– 2018.december 14.
 
Mosonmagyaróvár, 2018. november 20.
 
Csiba Erzsébet
KESZI igazgató

Forrás : http://www.dunasziget.hu